Khi truy cập website tại Di Linh Group Foods, các thông tin của bạn được bảo mật với truy cập qua giao thức HTTPS/SSL Certificate. Các thông tin về Vị Trí, Số điện thoại, Họ và Tên của bạn sẽ được yêu cầu cung cấp đúng và đủ để phục vụ quy trình đặt và giao hàng tại hệ thống.

Thời gian hoạt động từ 08:30 Sáng - 19:00 Tối các ngày trong tuần.

Địa chỉ : 14 Võ Thị Sáu B - TT Di Linh - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 0348511212
Email : foods@dilinhgroup.org
MST : 5801408375 do SKH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 01/07/2019

© 2019 - Di Linh Group Foods. All Right Reserved. A member of Di Linh Group JSC.
Web designer and advertising builder by Le Xuan Hao. Brand protectors by Le Song Hao.